پایان نامه

c (3061)

دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی گرایش میکروبی عنوان انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه V پروتئین 166CD در میزبان پروکاریوتی استاد راهنما دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3062)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی گرایش میکروبی عنوان انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه خارج سلولی 166CD در میزبان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3063)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.Sc)) گرایش: علوم سلولی و مولکولی عنوان: آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3052)

کلیه ی حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به موسسه ی آموزش عالی نور دانش می باشد. موسسه ی آموزش عالی نوردانش دانشکده علوم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3064)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش زیست شناسی جانوری عنوان پایان نامه: بررسی اثر حفاظتی عصاره الکلی یونجه (Medicago sativa) بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3053)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي پايان‌نامه براي دریافت درجه کارشناسي ارشد «M.Sc.» رشته: حشره شناسی عنوان : بررسی زیست شناسی و رفتار تخم گذاری (Hym.: Bethylidae) Goniozus spp. روی کرم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3066)

منشور اخلاقی پژوهش‌ بایاری ازخداوند سبحان و‌‌اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به اینکه عالم محضرخداست وهمواره ناظربراعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلنددانش وپژوهش ونظربه اهمیت جایگاه دانشگاه دراعتلای فرهنگ وتمدن بشری مادانشجویان واعضا هیئت علمی واحدهای دانشگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3054)

تقليل تنش تحميلي بر پرنده از طريق بهبود استفاده از مواد مغذي و كمك به آن براي كسب مقاومت در برابر بيماريهاي گوارشي و عفوني تقدیم : به پدر و مادرم، آنانکه آفتاب مهرشان در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3067)

بسم الله الرّحمن الرّحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش: فیزیولوژی جانوري عنوان: بررسی اثر عصاره آرتیشو در مسمومیت کبدی حاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3055)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه دانشكده علوم پايه گروه زيست شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته زيست فناوري(بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي عنوان: اپیدمیولوژی مولکولی پروتئینP2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا استاد راهنما: آقاي ادامه مطلب…

By 92, ago